Engels voor jongeren van 16 jaar

The Future 2

Het uitgangspunt van deze cursus Engels is een verhaal over de vernietiging van de aarde. De enige overlevenden zitten in een enorm ruimteschip en zijn op zoek naar een nieuwe planeet om op te leven. Via dystopische verhalen gaan we in op complexere onderwerpen, zoals politiek, maatschappij of milieurampen, die het gebruik vereisen van preciezere woordenschat en meer uitgewerkte grammaticale constructies. 

Doel van de cursus:

Het doel van deze cursus is dat de leerlingen een niveau behalen dat gelijkwaardig is aan het Advanced-niveau van Cambridge (CAE), ofwel het C1-niveau van het GER. De jongeren verrijken hun geconsolideerde kennis van het Engels met meer gevarieerde en meer verfijnde woordenschat. Daarbij gaan ze op zoek naar de verschillen tussen woorden en uitdrukkingen die op het eerste gezicht synoniemen lijken. Deze lexicale subtiliteit maakt het mogelijk om gedetailleerdere beschrijvingen te geven en complexere ideeën uit te drukken.  

Duur van de les:

Anderhalf uur, 2 keer per week.

Aantal leerlingen per klas:

8 leerlingen.

Praten over de toekomst om het heden te ontleden:

Naarmate de leerlingen ouder worden, breiden ze hun kennis van de wereld uit en tonen ze interesse voor gebeurtenissen buiten hun persoonlijke levenssfeer. Door deze dystopische verhalen beginnen ze na te denken over de problemen in de wereld en breiden ze tegelijkertijd hun taalkundige kennis uit. Dit motiveert hen om een rijkere woordenschat en moeilijkere grammaticale constructies te gebruiken wanneer ze zich uitdrukken in het Engels.

Wilt u graag meer informatie ontvangen?Neem contact met ons op - wij beantwoorden al uw vragen.Wilt u graag meer informatie ontvangen?

Galerij

  • Leerlingen uit de Kids&Us-lessen met als titel The Future 2
  • Leerlingen uit de Kids&Us-lessen met als titel The Future 2
  • Leerlingen uit de Kids&Us-lessen met als titel The Future 2
  • Leerlingen uit de Kids&Us-lessen met als titel The Future 2
Delen op >