Engels voor jongeren van 18 jaar

Subscription 2

In deze cursus werken we met het Engelstalige tijdschrift MAGnified. Daarin wordt ingezoomd op actuele thema's, zoals sport, eten en muziek, om jongeren te helpen om hun Engels te blijven verbeteren en het correct en vloeiend te gebruiken in eender welke situatie. 

Doel van de cursus:

Het uiteindelijke doel van deze cursus is het behalen van een niveau dat gelijkwaardig is aan het Proficiency-niveau van Cambridge (CPE), ofwel het C2-niveau Engels van het GER. Dat betekent dat de leerlingen zich in alle omstandigheden spontaan, vlot en nauwkeurig kunnen uitdrukken en subtiele betekenisnuances kunnen onderscheiden. Daarnaast zullen ze ook complexe teksten leren schrijven in het Engels, in een stijl en met woordenschat en uitdrukkingen die passen bij de context.  

 

Duur van de les:

Anderhalf uur, 2 keer per week.

 

Aantal leerlingen per klas:

8 leerlingen.

 

Communiceren met de wereld:

Achttienjarigen met een C2-niveau kunnen zich in alle omstandigheden correct uitdrukken, op persoonlijk, academisch en professioneel vlak. Ze beheersen de taal in al haar vormen en kunnen deze zowel mondeling als schriftelijk correct en nauwkeurig gebruiken.

 

Delen op >