Universum

Ontdek Sports&Fun van Kids&Us
Ontdek Sports&Fun van Kids&Us

Wat zijn de Sports&Fun?

Sports&Fun zijn wekelijkse kampen waarop het Engels speels wordt benaderd in combinatie met het uitoefenen van een sport. De activiteiten worden altijd georganiseerd in samenwerking met een sportinstelling van de gemeente of stad, die ons toelaat om gebruik te maken van hun faciliteiten. 

Het personeel van Kids&Us verplaatst zich dan ook naar de faciliteiten om gedurende minimum 3 en maximum 4 uur Engels aan te leren via de Kids&Us-methode. 

Elke week wordt er gewerkt rond een ander thema (thema Fun Weeks), dus de kinderen kunnen zich inschrijven voor verschillende weken met steeds nieuwe inhoud.


Voornaamste doelen 

  • Engelse leren met een speelse aanpak via verhalen, spelletjes, knutselwerken en liedjes. De monitoren en monitrices maken deel uit van het lerarenkorps van Kids&Us en hebben de nodige opleiding ontvangen om hun taken succesvol uit te voeren.
  • Ontdekken hoe een sport wordt uitgeoefend met hulp van de sportinstelling.


Target

De activiteit richt zich op kinderen (Kids&Us- en externe leerlingen) van 3 tot 10 jaar oud die onderverdeeld worden in groepen van maximum 10 leerlingen per leraar/lerares en volgens leeftijd (3 tot 4 jaar, 5 tot 6 jaar en 7 tot 10 jaar). Op deze manier kunnen we er zeker van zijn dat de groepen uniform zijn en er sprake is van een optimale communicatie tussen de leerlingen en de leraar/lerares. 

* Raadpleeg uw centrum.

Wilt u graag meer informatie ontvangen?

Neem contact met ons op - wij beantwoorden al uw vragen.

Informatie vragen
Sporten en Engels leren: de ideale combinatie.