Zelfs de langste reis begint met één enkele stap

De methode om Engels te leren

Waaruit bestaat de beste methode om kinderen Engels te leren?

De Kids&Us-methode is gebaseerd op het natuurlijke moedertaalverwervingsproces, een leerproces dat plaatsvindt in een logische, natuurlijke en spontane volgorde.

Listening

Kan een kindje zijn/haar moedertaal leren zonder deze ooit gehoord te hebben?

Het spreekt voor zich dat het taalverwervingsproces begint lang voordat baby's beginnen te spreken. Daarom raadt Kids&Us aan om baby's vanaf hun eerste levensjaar Engels te leren door ze dagelijks bloot te stellen aan de nieuwe taal. 

Understanding

Hoe leert een kind zijn/haar moedertaal te begrijpen?

Door steeds opnieuw dezelfde combinatie van woorden te horen, op verschillende tijdstippen en in verschillende contexten, leert een kind de betekenis van alles wat hij of zij hoort. Ouders communiceren op een natuurlijke manier met hun kinderen, door een grote verscheidenheid aan woorden, uitdrukkingen en zinnen te gebruiken in verschillende werkwoordtijden. De Kids&Us-methode bootst deze situatie na met haar leerlingen en stelt ze bloot aan de taal zoals ze is, aan de hand van contexten die gemakkelijk herkenbaar zijn voor de kinderen. 

Speaking

Wanneer begint een kind te praten?

Spreken is het natuurlijke gevolg van luisteren en begrijpen. Daarom creëren we bij Kids&Us situaties waarin de kinderen, nadat ze de taal voldoende gehoord hebben en alles begrijpen, de kans krijgen om wat ze geleerd hebben onder woorden te brengen. 

Reading

Zouden we een kind doen lezen in zijn/haar moedertaal voor hij of zij kan spreken?

Lezen vloeit op een natuurlijke manier voort uit luisteren, begrijpen en spreken. Al lezend en al schrijvend een nieuwe taal leren is alsof je een vogel probeert te laten vliegen voordat hij zijn vleugels kan uitslaan. Bij Kids&Us beginnen onze leerlingen vanaf hun acht jaar te lezen en te schrijven in het Engels, zodra ze het gesproken Engels onder de knie hebben en al goed kunnen lezen en schrijven in hun moedertaal. 

Writing

Wanneer beginnen we te schrijven?

Schrijven is je gedachten uitdrukken op papier. Om deze fase in de taalkundige ontwikkeling te bereiken, is het essentieel om eerst de voorgaande fases te beheersen: luisteren, begrijpen en spreken. Wanneer onze leerlingen beginnen te lezen en te schrijven in het Engels, beheersen ze de taal al voldoende om zich bewust te zijn van en te begrijpen wat ze lezen en schrijven. Met andere woorden: bij Kids&Us introduceren we deze vaardigheid op het moment dat de leerlingen klaar zijn om er succesvol mee om te gaan.

Een educatief model met een kwaliteitslabel

We zetten ons dagelijks in om onze leerlingen de hoogst mogelijke kwaliteit en de beste leerervaring te bieden. De voortdurende verbetering van ons materiaal, de opleiding van ons lerarenteam, de persoonlijke opvolging van de leerlingen, en regelmatige communicatie met de ouders vormen een stevige basis om het leerproces te garanderen. 
 
De leerkrachten van Kids&Us volgen niet alleen een basisopleiding voordat ze les mogen geven, maar worden ook voortdurend bijgeschoold volgens het bedrijfsopleidingsplan. Bovendien worden ze elk kwartaal aan een audit onderworpen om een optimale toepassing van de methode te garanderen. 
 
Al onze leraren moeten slagen voor een selectieprocedure die bestaat uit een schriftelijke en mondelinge niveautest. Ze moeten minstens voldoen aan het C1-niveau van het Gemeenschappelijk Europees Referentiekader voor Talen. 

Kids&Us, dat is...

Een unieke methode om Engels te leren
Kleine groepjes
Toegang tot de methode tot hun 7 jaar
Dynamische lessen helemaal in het Engels
Dagelijkse blootstelling aan de taal door middel van audiobestanden
Voortdurende innovatie en verbetering
Kwaliteitscontroles van het onderwijs en het leerproces
Engelse leermethode van Kids&Us
Getuigenissen van Kids&Us-gezinnen
Leerlingen van Kids&Us

10 dingen die je moet weten over Kids&Us

Hoe leren de kinderen Engels met de Kids&Us-methode?

Dankzij een evenwichtige dosis engels en plezier! De lessen zijn een combinatie van taalkundige kennis, liedjes en spelletjes met een stevige grammaticale basis om de leerdoelen te consolideren. Zowel in de klas als erbuiten zijn alle ingrediënten van de Kids&Us-methode nauwkeurig uitgewerkt om het leerproces efficiënt, dynamisch en motiverend te maken. 
 
Alle activiteiten die in de les plaatsvinden, hebben specifieke communicatieve doeleinden en zijn bedoeld om de leerstof en doelen van elke cursus te consolideren en uit te breiden. In onze methode gebeurt alles met een reden! 

Welke toegevoegde waarde biedt Kids&Us?

Met onze methode leren kinderen de taal op natuurlijke wijze, door hun aangeboren capaciteiten te benutten. We willen dat ze vanaf dag één op een authentieke manier in contact komen met het Engels, zonder aanpassingen of weglatingen, zodat ze een grondige kennis kunnen opbouwen. Met andere woorden: zodat ze in staat zijn vlot in het Engels te communiceren met een goede uitspraak, en goede spreek- en schrijfvaardigheden ontwikkelen. 

Welke niveaus heeft Kids&Us?

Bij Kids&Us maken we geen onderscheid tussen niveaus van het Engels, net zoals er geen niveaus zijn bij de verwerving van de moedertaal. We gebruiken verhalen en personages die relevant zijn voor elke leeftijdsgroep. Tijdens de lessen zullen de kinderen ontdekken dat alles wat ze omringt en waar ze vertrouwd mee zijn, ook een naam heeft in het Engels. 
 
Zo zullen we het met Linda (het personage voor 2-jarige baby's) bijvoorbeeld hebben over de overgang van het dragen van luiers naar het gebruiken van het toilet; en bij Oliver (6-7 jaar oud) zijn we getuige van zijn eerste tand die uitvalt. Zo zal het veel makkelijker zijn om hun aandacht te trekken en vast te houden. 

Hoeveel dagen per week moeten ze naar de les?

Tot ze twee jaar zijn krijgen de kinderen één keer per week een les van 45 minuten. Vanaf hun drie jaar en tot ze beginnen met lezen en schrijven volgen ze één keer per week een uurtje les. En vanaf ze 8 jaar oud zijn, zal het aantal uren per week geleidelijk aan stijgen tot ze uiteindelijk 3 uur per week les krijgen, verdeeld over twee dagen. Kortom: een doeltreffend en haalbaar aantal uren, in lijn met de leeftijd van de leerlingen.

Waarom moeten ze dagelijks naar een audiobestand luisteren?

We geloven dat voortdurende blootstelling aan de taal fundamenteel is voor het leerproces. Door herhaaldelijk naar een bepaald fragment te luisteren, slaan de kinderen een groot aantal woorden en constructies op in hun geheugen. Daardoor kunnen ze deze, wanneer ze ze in de klas horen of ermee aan de slag gaan, veel gemakkelijker herkennen en reproduceren dan wanneer ze ze niet eerder zouden gehoord hebben. Bovendien raakt het gehoor zo gewend aan het begrip en de uitspraak van het Engels. 
 
De audiobestanden duren gemiddeld tien minuten. Ze kunnen ze op gelijk welk moment en tijdens gelijk welke activiteit beluisteren, zolang ze maar niet naar de televisie kijken of afgeleid worden door andere audiovisuele stimuli. In die zin is het belangrijk een luistermoment te vinden dat dagelijks terugkomt en van deze gewoonte een routine te maken (bij het ontbijt, voor het naar bed gaan …). 

Wat gebeurt er als het kind niet dagelijks naar het audiobestand luistert?

De methode verliest aan doeltreffendheid als er niet naar het overeenkomstige audiobestand wordt geluisterd. Bovendien zijn de lessen zo opgesteld dat de kinderen activiteiten uitvoeren waarbij ze al vertrouwd moeten zijn met de taal die gebruikt wordt in het bestand. Als iemand er dus niet naar luistert, zal hij/zij zich waarschijnlijk verloren voelen tijdens de les en als gevolg daarvan minder gemotiveerd zijn.

Moeten de ouders Engels kunnen?

Neen, dat is niet nodig! Als ouders zijn jullie de beste steun voor jullie zoon of dochter om Engels te leren door interesse en enthousiasme te tonen voor wat hij of zij leert. Met jullie emotionele steun dragen jullie meer bij tot het welslagen van het leerproces dan jullie je kunnen voorstellen.

Moeten de ouders aanwezig zijn in de lessen?

Dat is enkel nodig tijdens de twee eerste cursussen van de methode (1 en 2 jaar). Door jullie aanwezigheid voelen de kinderen zich veilig en op hun gemak in hun nieuwe omgeving en beginnen ze zich emotioneel verbonden te voelen met de taal, waardoor een heel speciale band ontstaat die hun leerproces doeltreffend zal maken. 
 
Halverwege de Linda-cursus hoeven jullie niet meer naar de klas te komen, maar er wel nog steeds voor zorgen dat jullie kinderen thuis elke dag naar het audiobestand luisteren en, als jullie dat willen, de aanvullende activiteiten uitvoeren die we voorstellen. 

Leren ze hetzelfde als op school?

Bij Kids&Us leren ze niet hetzelfde als op school, omdat onze methode helemaal anders is. Ze is gebaseerd op een volledige taalkundige onderdompeling en het leren van de taal in haar geheel, waardoor grammaticale constructies en woordenschat niet geïsoleerd worden aangeleerd, maar in een context. Bovendien werken we met kleine groepjes om de mondelinge interactie te stimuleren en de kindjes meer kansen te geven om zich in het Engels uit te drukken.

Waarom beginnen de kinderen later te lezen en te schrijven in het Engels dan op school?

Het is geen kwestie van laat te beginnen, maar van te beginnen wanneer de leerlingen er klaar voor zijn om dit succesvol te doen. Onze moedertaal beginnen we ook niet tegelijk te spreken, te lezen en te schrijven. We leren ze eerst te begrijpen, en daarna leren we lezen en schrijven. Daarom geloven we dat het natuurlijker en doeltreffender is om eerst het begrip en de spreekvaardigheid van het Engels te bevorderen en pas later met lezen en schrijven te beginnen.

Onze methode

Babies en Kids
Teens et Tweens
Hoe is Kids&Us ontstaan?
Dit vind je misschien ook interessant ...

Onze lessen

Een ruimdenkende en vindingrijke visie op de wereld

Meer weten

Kids&Us-activiteiten

Een allesomvattend universum vol mogelijkheden in het Engels

Meer weten

Waar kan je ons vinden?

Vind het dichtstbijzijnde centrum

Meer weten