Engels voor kinderen van 8 jaar

Ben&Brenda

Deze cursus draait om Ben&Brenda, twee superhelden die de leerlingen meenemen op een heleboel leuke avonturen. Aan de hand van deze belevenissen zullen de kinderen hun lees- en luistervaardigheden verbeteren en de verhalen voor hun leeftijd beter begrijpen. 

Doel van de cursus:

Tijdens deze cursus gaan de 8-jarigen dieper in op alle kennis die ze in de vorige fases hebben opgebouwd. De avonturen van de superhelden Ben&Brenda worden verteld aan de hand van strips, een aantrekkelijk format dat makkelijk leest.  Doordat deze verhalen weinig tekst en veel afbeeldingen bevatten, zijn ze eenvoudig te begrijpen. De leerlingen leren complexere zinnen formuleren met ingewikkeldere grammaticale constructies en een uitgebreidere woordenschat. Ook leren ze de meeste Engelse voornaamwoorden correct gebruiken, rijmpjes vormen, verschillende delen van een zin herkennen en benoemen, en zich duidelijker uitdrukken.  

Duur van de les:

Anderhalf uur, één keer per week 

Aantal leerlingen per klas:

8 leerlingen.


Lezen en schrijven, bovenop luisteren en spreken:

Vanaf 8 jaar communiceren de kinderen niet alleen mondeling in de klas, maar leren ze ook lezen en schrijven in het Engels. We introduceren lees- en schrijfvaardigheid op een leeftijd dat ze er klaar voor zijn om bepaalde teksten te lezen en te begrijpen, en om hun eigen ideeën neer te schrijven.

Wilt u graag meer informatie ontvangen?Neem contact met ons op - wij beantwoorden al uw vragen.Wilt u graag meer informatie ontvangen?

Galerij

  • Leerlingen uit de Kids&Us-lessen met Ben&Brenda
  • Leerlingen uit de Kids&Us-lessen met Ben&Brenda
  • Leerlingen uit de Kids&Us-lessen met Ben&Brenda
Delen op >