Onze methode

Zoals vogels die op het punt staan om te vliegen, zo zijn kinderen bij hun geboorte klaar om talen te leren.

Ontdek de Natural English-methode van Kids&Us

Natural English

Kids&Us hanteert een leermethode die steunt op het natuurlijke leerproces dat we doorlopen wanneer we onze moedertaal aanleren. Het gaat om een waterdicht, natuurlijk proces dat zich doelgericht en spontaan ontwikkelt. 

Wanneer baby’s ter wereld komen, bestaan hun hersenen uit een wirwar van draden, ook de hersenzones waar taal tot stand komt. Als we deze draden onderling met elkaar verbinden en activeren, worden de hersenen gepast gestimuleerd en halen we het meeste uit de aangeboren capaciteiten van kinderen. Deze hersenontwikkelingen doen zich vooral voor tijdens de eerste levensjaren. Kids&Us wil hier snel op inspelen en ze proactief aanwenden om een tweede of derde taal aan te leren. 

Waarin bestaat onze methode

 • Listening

  Listening

  Kan een kind zijn/haar moedertaal leren zonder ze ooit gehoord te hebben?

  Het ligt voor de hand dat het leerproces begint vóór het kind kan praten. Kids&Us wil de kinderen dagelijks blootstellen aan de nieuwe taal en hen er zo vertrouwd mee maken.

 • Understanding

  Understanding

  Hoe slaagt een kind erin om zijn/haar moedertaal te begrijpen?

  Nadat het kind dezelfde woordcombinaties veel en in verschillende contexten heeft gehoord, begrijpt hij/zij de betekenis van wat hij/zij hoort. Ouders praten op een natuurlijke manier tegen hun kinderen en gebruiken een grote verscheidenheid aan woorden, uitdrukkingen en zinnen in verschillende tijden. Bij Kids&Us kopiëren we deze situaties voor onze leerlingen. Hierbij hanteren we een taalgebruik waarin ze zich goed kunnen vinden.

 • Speaking

  Speaking

  Wanneer begint het kind te praten?

  Praten is een natuurlijke gevolg van luisteren en begrijpen. Zodra we weten dat het kind begrijpt wat hij/zij hoort, creëren we situaties en contexten waarin hij/zij de kans krijgt om zichzelf uit te drukken.

 • Reading

  Reading

  Kunnen we een kind leren lezen in zijn/haar moedertaal vóór het kan praten?

  Lezen is een natuurlijke gevolg van luisteren, begrijpen en praten. Een taal leren lezen voor je ze kan praten, is als vliegen voor je je vleugels kan uitslaan.

 • Writing

  Writing

  Wanneer beginnen we te schrijven?

  Schrijven is gedachten uitdrukken op papier. Vóór we deze fase van de taalkundige ontwikkeling aansnijden, moeten eerst het luisteren, begrijpen en spreken voldoende behandeld zijn.

Lerarenkorps

Al onze leraren en leraressen moeten een selectieproces doorlopen waarbij zowel hun schriftelijke als mondelinge vaardigheden getest worden. We eisen op zijn minst niveau C1 van het Europees Referentiekader.


Met het oog op een correcte toepassing van de methode en bijgevolg uitstekende kwaliteit van ons onderwijs moeten alle leraren en leraressen van Kids&Us een startopleiding volgen vooraleer ze les mogen geven. Ook daarna worden ze permanent bijgeschoold als onderdeel van hun bedrijfsvorming.

Ons lerarenkorps wordt elk trimester geëvalueerd door het Quality Team van de hoofdzetel van Kids&Us om ons ervan te verzekeren dat de methode goed wordt toegepast. De audits gebeuren op basis van opnames waarmee we de lessen op afstand evalueren. De auditoren van het Quality Team zijn gespecialiseerd in de Kids&Us-methodologie en stellen rapporten op waarmee de leraren en leraressen zich kunnen ontplooien en zo uitstekend werk kunnen leveren in de klas. De aandacht die we besteden aan de kwaliteit van ons onderwijs is zonder enige twijfel een van de sleutels tot de vaardigheden van onze leerlingen.

Kids&Us biedt

 • Een eigen methode.
 • Kleine groepen.
 • Instapmogelijkheid tot 7 jaar.
 • Cursussen tot 18 jaar.
 • Leeftijdsgebonden cursussen.
 • Dynamische lessen 100% in het Engels.
 • Dagelijkse blootstelling aan de taal dankzij onze audiobestanden. 
 • Vooruitstrevendheid en constante verbetering.
 • Kwaliteitscontroles van het onderwijs en het leerproces.

10 dingen die u als ouder moet weten

 • 1 Hoe leert Kids&Us Engels aan?

  Bij Kids&Us plaatsen we onze leerlingen in groepen op basis van hun leeftijd en leren ze Engels via spelletjes, muziek en andere stimulerende activiteiten.

  Alle klassikale activiteiten hebben een communicatief doel en werden ontwikkeld om elk schooljaar de kennis zowel te verankeren als uit te breiden en de vooropgestelde resultaten te behalen. Bij ons gebeurt er niets zonder reden, alles is onderbouwd!

 • 2 Wat zijn de doelstellingen van Kids&Us?

  Via onze methode willen we vanaf dag één dat onze leerlingen:

  • op een natuurlijke manier leren dankzij hun aangeboren capaciteiten;
  • in contact komen met het échte Engels, zonder aanpassingen of weglatingen, met als doel de taal volledig onder de knie te krijgen;
  • zich de essientële grammatica van het Engels eigen maken op een natuurlijke en spontane manier;
  • kunnen communiceren;
  • een verzorgde uitspraak hebben;
  • een goed mondeling begrip ontwikkelen, ook al begrijpen ze niet alle woorden;
  • het Engels ervaren als zijnde eenvoudig om te leren.

 • 3 Welke niveaus zijn er bij Kids&Us?

  Bij Kids&Us wordt er niet gewerkt met niveaus, want de moedertaal zit ook niet zo ineen. Wanneer je met je eenjarige zoon of dochter in je eigen taal praat, ga je toch niet denken: "mijn kind is nog maar één jaar oud, dus ga ik er gebrekkig tegen praten: ik gebruik geen werkwoorden of praat uitsluitend in de tegenwoordige tijd"? Dat zou namelijk nergens goed voor zijn. Kinderen van drie jaar oud zouden in dat geval lang niet zo taalvaardig zijn. Ze zouden zich onzeker voelen en moeten communiceren met beperkingen. We benaderen onze eigen taal op een manier die duidelijke resultaten oplevert. Als we willen dat onze kinderen een tweede taal beheersen, in dit geval het Engels, waarom zouden we dan plots iets anders gaan doen?

 • 4 Hoeveel dagen per weken hebben de kinderen les?

  Kinderen tot twee jaar oud volgen lessen van vijfenveertig minuten, één keer per week. Vanaf drie jaar komen ze één dag per week gedurende een uur. Het eerste jaar waarin ze lezen en schrijven, duren de lessen anderhalf uur. Daarna komen de leerlingen twee keer per week naar de les, die initieel een uur en later anderhalf uur duurt. 

 • 5 Waarom elke dag naar de cd luisteren?

  We geloven dat een voortdurende blootstelling aan de taal fundamenteel is voor het beheersen ervan. Zo zorgt de cd ervoor dat onze leerlingen gaandeweg een groot aantal woorden en structuren opslaan in hun hersenen die ze daarna gemakkelijker gaan herkennen en reproduceren als ze ze horen of zien in de klas. Aangezien het gehoor gewoon moet raken aan de uitspraak van het Engels voor een goed begrip, bestaat er dus geen twijfel over het belang van luisteren. 

 • 6 Hoe en wanneer naar de cd luisteren?

  De luisteropdracht wordt gekozen op basis van wat we in de klas gezien hebben en duurt ongeveer tien minuten. Ze kan op elk uur van de dag uitgevoerd worden tijdens eender welke activiteit, zolang de tv niet aan staat. Daarom kan het nuttig zijn om een vast moment te vinden om de luisteropdracht uit te voeren zodat het een gewoonte wordt, een deel van de routine (tijdens het ontbijt, voor het slapengaan, etc.)

 • 7 Wat als het kind niet elke dag naar de cd luistert?

  De methode boet aan efficiëntie in als het kind niet naar de cd luistert. Bovendien worden de activiteiten in de les in elkaar gestoken in de veronderstelling dat de leerlingen al vertrouwd zijn met de te behandelen stof. Als uw kind nooit naar de cd luistert, zal het dus gemakkelijker de draad kwijt raken tijdens de les en minder gemotiveerd zijn.

 • 8 Moeten de ouders ook Engels kunnen?

  Nee, dat is niet nodig. Ze moeten er alleen voor zorgen dat de kinderen elke dag naar de cd luisteren.

 • 9 Leren ze hetzelfde als op school?

  Bij Kids&Us leren we niet hetzelfde als op school. Integendeel zelfs. Onze methode is opgebouwd rond volledige taalimmersie en een globale verwerving van de taal. De grammaticale structuren en de woordenschat worden nooit aangebracht zonder context, maar wel via betekenisvolle situaties. 

  Dankzij de kleine groepen waarin we werken, krijgen onze leerlingen alle kansen om hun mondelinge vaardigheden te ontwikkelen en aan bod te komen. 

 • 10 Waarom beginnen we later dan op school met lezen en schrijven in het Engels?

  We hebben vastgesteld dat lezen en schrijven in het Engels veel beter verloopt en minder lastig is voor het kind als hij/zij eerst uitgebreid kennis maakt met het mondelinge aspect van de taal. Dat is eigenlijk ook zo wat betreft onze moedertaal. We leren niet tegelijkertijd spreken, lezen en schrijven: eerst leren we spreken en dan pas lezen en schrijven. We geloven dat deze werkwijze het taalbegrip en de productie beter ondersteunt en zorgt voor een natuurlijkere, doeltreffendere ontwikkeling van de mondelinge vaardigheden in het begin. 

Wat Kids&Us betreft, spelen ouders een sleutelrol in het leerproces van hun kinderen.