DISCLAIMER

1.- IDENTIFICATIE VAN DE EIGENAAR VAN DE WEBSITE

In overeenstemming met artikel 10 van de Spaanse wet 34/2002 van 11 juli over diensten van de informatiemaatschappij en elektronische handel worden de gebruikers geïnformeerd dat deze website eigendom is van:

KIDS&US ENGLISH, SL

Ondernemingsnummer B-64622087

Gevestigd te Avenida Tudela nummer 12

08242, Manresa, Barcelona (Spanje)

Telefoonnummer: +34 93 875 33 45

E-mailadres: [email protected]

Ingeschreven in het Handelsregister van Barcelona, Volume 39.900, Folio 16, Pagina B-355982

2. GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE WEBSITE

Iedereen die deze website bezoekt en gebruikt, wordt beschouwd als een gebruiker. Alleen al door gebruiker te zijn, aanvaardt de gebruiker alle gebruiksvoorwaarden.

2.1.- Algemeen

Het is verboden om op deze website, in onze blogs en andere tools voor deelname inhoud te publiceren die in strijd is met de volgende principes:

  1. Het waarborgen van de openbare orde, strafrechtelijk onderzoek, en de openbare en nationale veiligheid.
  2. De bescherming van de volksgezondheid of van natuurlijke personen die de status van consument of gebruiker hebben.
  3. Respect voor de waardigheid van het individu en het principe van non-discriminatie op grond van ras, geslacht, mening, nationaliteit, handicap of enige andere persoonlijke of sociale omstandigheid.
  4. Jeugd- en kinderbescherming.
  5. Respect voor de autonomie van de wil van de betrokken persoon.
  6. Respect voor het intellectuele eigendom van wat gepubliceerd wordt.
  7. In het algemeen, respect voor de wet.

2.2.- Specifiek

De gebruiker is verantwoordelijk voor het gebruik van de website. Deze verantwoordelijkheid betreft ook elke registratie die vereist kan zijn om toegang te krijgen tot bepaalde diensten of inhoud. De gebruiker is verantwoordelijk voor het verstrekken van waarheidsgetrouwe en rechtmatige informatie tijdens het registratieproces.

De gebruiker verbindt zich ertoe op gepaste wijze gebruik te maken van de inhoud en diensten die door de eigenaar van het domein worden aangeboden via zijn websites en tools voor deelname; bij wijze van voorbeeld, maar niet beperkt tot verbindt de gebruiker zich er ook toe deze niet te gebruiken voor:

Het veroorzaken van schade aan de fysieke en logische systemen van de gegevensbeheerder, zijn leveranciers of derden, en het introduceren of verspreiden van computervirussen of andere fysieke of logische systemen die schade kunnen veroorzaken.

Proberen toegang te krijgen tot en, indien van toepassing, gebruik te maken van de e-mailaccounts van andere gebruikers en hun berichten wijzigen of manipuleren.

De eigenaar van het domein behoudt zich het recht voor om alle commentaren en bijdragen te verwijderen die in strijd zijn met het respect voor de waardigheid van de persoon, die discriminerend, xenofoob, racistisch of pornografisch zijn, die mensen bedreigen, in het bijzonder tegen de belangen van de jeugd of kinderen, de openbare orde of veiligheid, of die naar de mening van de directie van het centrum niet geschikt zijn voor publicatie.

In ieder geval is de eigenaar van het domein niet verantwoordelijk voor de meningen die gebruikers uiten via forums, chats of andere participatiemiddelen.

2.3.- Gebruik van wachtwoorden

Om toegang te krijgen tot bepaalde inhoud, moet u een gebruikerscode en wachtwoord invoeren. Als u er geen hebt, kunt u deze aanvragen via [email protected] met vermelding van de reden.

Houd er rekening mee dat wachtwoorden persoonlijk zijn en niet overdraagbaar. De gebruiker is als enige verantwoordelijk voor alle gevolgen die kunnen voortvloeien uit het gebruik van zijn of haar wachtwoord.

Voor problemen met wachtwoorden kunt u ook contact opnemen met [email protected].

3.- INTELLECTUEEL EN INDUSTRIEEL EIGENDOM

De eigenaar van het domein is de eigenaar van alle intellectuele en industriële eigendomsrechten van zijn webpagina's, evenals van alle inhoud, en daarom is elke reproductie, distributie en gehele of gedeeltelijke openbare mededeling van de inhoud uitdrukkelijk verboden zonder de uitdrukkelijke toestemming van het management van de eigenaar van het domein. Elk ongeoorloofd gebruik wordt beschouwd als een ernstige inbreuk op de intellectuele of industriële eigendomsrechten van de auteur.

4.- AANSPRAKELIJKHEID

De eigenaar van het domein is niet aansprakelijk voor schade die kan ontstaan door telefoonstoringen of -onderbrekingen, onderbrekingen in het elektronische systeem, de aanwezigheid van computervirussen, malware of enige andere factor waarop hij of zij geen invloed heeft. De eigenaar is ook niet verantwoordelijk voor de inhoud of systemen van derden die via links verbonden zijn met het domein van de verantwoordelijke.

De eigenaar van het domein behoudt zich het recht voor om juridische stappen te ondernemen tegen personen die deze voorwaarden schenden.

5.- WIJZIGINGEN VAN DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN

De eigenaar van het domein kan deze voorwaarden op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving wijzigen door de wijzigingen te publiceren.

6.- TOEPASSELIJK RECHT EN JURISDICTIE

De relatie tussen de eigenaar van het domein en de gebruiker wordt beheerst door de huidige Spaanse wetgeving en eventuele geschillen zullen worden voorgelegd aan de rechtbanken en gerechtshoven van de desbetreffende regio.